RfCSI | Harderwijk | 0031(6)15616513

Continual Service Improvement

Hoe werkt RfCSI

RfCSI richt zich op vier hoofdprocessen voor continue serviceverbetering, te weten: service review, process evaluation, definition of CSI initiatives en monitoring of CSI initiatives (zie afbeelding ITIL CSI - Continual Service Improvement).

  1. Service review wordt uitgevoerd om uw Bedrijfsprocessen, IT-services en -infrastructuur regelmatig te evalueren. Het doel van dit proces is om de servicekwaliteit van uw IT dienstverlening, infrastructuur en processen (waar nodig) te optimaliseren.

  2. Process evaluation helpt om te bepalen of services de beoogde doelen behalen. Bij process evaluation worden benchmarks opgesteld, audits uitgevoerd en andere beoordelingen verwerkt.

  3. Het primaire doel van Definition of CSI initiatives is om specifieke initiatieven te definiëren die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van services en processen, op basis van de resultaten van service reviews en procesevaluaties.

  4. Monitoring of CSI initiatives volgt de effectiviteit van initiatieven en helpt bij het oplossen van bottlenecks en het verfijnen van veranderingen. Dit zorgt voor een basis om correctieve maatregelen te kunnen nemen, deze te beheersen en mee te nemen in de volgende beoordelingen en evaluaties.


Afbeelding ITIL CSI - Continual Service Improvement


RfCSI monitort vooral de volgende zaken:

  • Diensten: Wat is de primaire reden om de IT middelen te gebruiken? Welke diensten willen gebruikers daadwerkelijk gebruiken?

  • Processen: De methode waarmee de IT service verlener de IT service verleend. Is de geleverde dienst en-of het ingerichte proces efficiënt?

  • Kwaliteit: Halen de diensten en processen de beoogde doelen? Hoe creëren we meer inzicht in data? Wordt er aan wet en regelgeving voldaan?

  • Performance: Maakt de dienst en-/of het proces verschil voor de organisatie?


RfCSI - Request for Continual Service Improvement

Verbeter vandaag nog uw IT Services en bedrijfsprocessen en neem contact met ons op voor het continu kunnen laten toetsen van de kwaliteit op uw Business-IT dienstverlening en de borging van uw bedrijfscontinuïteit!